Spójrz w lewo...
na Tablicę poświęconą 108 Polskim Męczennikom beatyfikowanym przez Ojca Św. Jana Pawła II w Warszawie 13 czerwca 1999 roku
Spójrz w prawo...
na Tablicę poświęconą Żołnierzom Września 1939
Spójrz w dół...
na Tablicę poświęconą Orlętom Lwowskim