Spójrz w lewo...
Męczennikom Polskim...
Spójrz w prawo...
na obraz Matki Bożej Sybirackiej
Tablica
W hołdzie poległym-pomordowanym żołnierzom AK
Podejdź bliżej...