Spójrz w lewo...
Męczennikom Polskim...
Spójrz w prawo...
na obraz Matki Bożej Sybirackiej