Spójrz w lewo...
na tablicę poświęconą pomordowanym żołnierzom AK
Spójrz w prawo...
na obraz Matki Bożej Kozielskiej