Spójrz w lewo...
na obraz Matki Bożej Kozielskiej
Spójrz w prawo...
na figury św. Maksymiliana Kolbe i Sługi Bożego Ks. Jerzego