Obraz Matki Bożej Kozielskiej
Podejdź bliżej...
Figury
św. Maksymiliana Kolbe i Sługi Bożego Ks. Jerzego
Tablica
poświęcona męczennikom reżimu komunistycznego.