Lectio Divina

Na rozważanie Słowa Bożego zapraszamy w II i IV środę miesiąca w godz. 19.00-20.00 w salce nad zakrystią.