15 sierpnia 2004 r.

Śluby wieczyste siostry Urszuli Fabisiak


„W imię Trójcy Przenajświętszej Ojca Syna i Ducha Świetego, ja siostra Urszula, poznawszy Konstytucje, ducha i zadania Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, staję przed Tobą, wieczny i miłosierny Boże, a poświęcając się dobrowolnie na szczytną służbę Twojego Królestwa prawdy, pokoju i zbawienia, składam w tymże zgromadzeniu przez ręce Niepokalanej Bożej rodzicielki wieczyste śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. To swoje zakonne ślubowanie składam na ręce siostry delegowanej przez przełożoną generalną, postanawiając szczerze, że przy pomocy łaski Bożej i pod opieką Jasnogórskiej Pani żyć będę duchem tegoż zgromadzenia i zgodnie z jego Konstytucjami. Amen.”

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Śluby wieczyste siostry Urszuli Fabisiak

15 sierpnia na Mszy świętej o godzinie 13.00 odbyła się niecodzienna uroczystość. S. Urszula Fabisiak Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, pochodząca z naszej parafii złożyła śluby wieczyste czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Krzysztof Jackowski. Do tego dnia s. Urszula przygotowywała się przez wiele lat formacji w postulacie, nowicjacie i w okresie ślubów czasowych. Jej misyjne drogi wiodły przez Morasko, pracę w Niemczech, studia w Lublinie.