(2005) Dzień papieski – koncert zespołu „Mocni w Duchu”