Totus Tuus.
Papieska Kościelna Służba Porządkowa

Nasze początki

Kościelna Służba Porządkowa „Totus – Tuus” w parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników została zawiązana przez pana Mieczysława Kleszcza jeszcze przed powstaniem prawnym naszej parafii w 1986 roku. Spotkania formacyjne naszego zespołu odbywały się w parafii „Nawrócenia Św. Pawła” przy ulicy Kobielskiej, które prowadził ks. Henryk Górniak. W czerwcu 1987 roku tuż przed trzecią pielgrzymką Ojca Świętego Jana Pawła II do naszej Ojczyzny otrzymaliśmy z rąk naszego ks. Krzysztofa Jackowskiego przy polowym Ołtarzu pod topolą legitymację oraz furażerkę i emblemat porządkowego. Umocnieni słowami Ojca Świętego i jeszcze bardziej złączeni przez wypełnianie zadań związanych z pielgrzymką Papieża z radością uczestniczyliśmy pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Jackowskiego przy budowie Kaplicy M. B. Królowej Polskich Męczenników. Po czterech miesiącach wspólnej pracy ludzi dobrej woli nasi parafianie mogli modlić się pod dachem najładniejszej kaplicy w Warszawie. W 1988 roku wspólnym wysiłkiem całego zespołu fundujemy sztandar, który jest naszą dumą, który nas reprezentuje na uroczystościach religijnych i patriotycznych. Takie były nasze początki.


Godziny spotkań:

Spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 15.30 na plebanii.


Nasze zadania i nasza służba

Głównym i podstawowym zadaniem Kościelnej Służby Porządkowej jest odnowa duchowa mężczyzn przez pracę nad sobą, pracę na rzecz drugiego człowieka oraz pracę w Kościele. A cała ta praca oparta jest na przykazaniach Bożych i Kościelnych. Kształtujemy i formujemy naszego ducha podczas dni skupień, które odbywają się w różnych parafiach naszej Diecezji Warszawsko-Praskiej, podczas rekolekcji wielkopostnych oraz pielgrzymek, których jesteśmy organizatorami. Nasza posługa i udział w uroczystościach religijnych w Kościele i poza Nim wyzwala w nas ducha organizatora i posługi na rzecz innych. Bierzemy pełny udział i czujemy się odpowiedzialni za uroczystości parafialne i diecezjalne między innymi za procesje a w szczególności procesje Bożego Ciała, Drogę Krzyżową w niedzielę palmową po terenie naszej parafii i inne.

Wystawiamy poczet sztandarowy podczas uroczystości parafialnych oraz delegujemy go na uroczystości religijne do innych parafii naszej diecezji. Każdego roku pomagamy w  przygotowaniu żłóbka Pana Jezusa oraz pracujemy przy powstawaniu Ołtarzy na uroczystości Bożego Ciała, a także pomagamy przy wznoszeniu Grobu Pańskiego. Tradycją było, że przy Grobie Pana Jezusa pełniliśmy zaszczytną honorową wartę.

Wznosimy znaki naszej wiary na terenie naszej parafii na chwałę Bogu i ku pokrzepieniu człowieka. Po pielgrzymce Ojca Św. Jana Pawła II do naszej Ojczyzny w 1997 roku wznieśliśmy 13 metrowy Krzyż Św. u zbiegu ulic Kinowej i Al. Stanów Zjednoczonych oraz tablicę pamiątkową ze słowami naszego Papieża.

Wdzięczni Bogu za dar Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach wznosimy Krzyż przy naszej kaplicy z napisem „Jezu Ufam Tobie”. Wszystkie nasze działania oparte są na współpracy i za zgodą naszego moderatora Ks. Proboszcza.

Jednoczy i zespala nas wspólna modlitwa różańcowa w kole Żywego Różańca (róża Św. Jana Pawła II).

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 15.30 (oprócz lipca i sierpnia) cały zespół spotyka się na wspólnym zebraniu, na którym modlimy się, ustalamy harmonogram prac i zadań dla naszego zespołu na nadchodzący miesiąc.

W naszym zespole jest obecnie 12 braci. Zgłoszenia nowych kandydatów do K.S.P. przyjmujemy podczas zebrań. Moderatorem duchowym zespołu jest Ks. Proboszcz Mariusz Czyżewski, a pełniącym obowiązki przewodniczenia pan Tomasz Jurkowski.