Służba liturgiczna

Opiekunem służby liturgicznej: ministrantów i lektorów jest ks. Olgierd. Spotkania są w soboty o godz. 10.00.