Odnowa w Duchu Świętym

Grupa modlitewna ZBAWICIEL działająca w naszej parafii spotyka się w czwartki o godz. 19:00 w sali nad zakrystią, a w pierwszy czwartek miesiąca na adoracji w Kościele. Opiekunem jest ks. Jacek.

Istotą tych spotkań jest spontaniczna modlitwa wspólnotowa oraz dzielenie się (rozmowa) w małych grupach.


Czym jest Odnowa w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem zainspirowanym przez działanie Ducha Świętego. Jej historia związana jest z wydarzeniami z 1967 r., jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. 18 lutego 1967 r. trzydziestoosobowa grupa studentów i profesorów Uniwersytetu Duquesne w Pittsburgu wybrała się na weekendowy wyjazd, by szukać woli Bożej w swym życiu. W czasie tych rekolekcji doświadczyli mocnego działania Ducha Świętego. Nowe przeżycie nie wiązało się jedynie z kilkugodzinnymi spotkaniami modlitewnymi, podczas których objawiały się charyzmaty, ale przemieniło całe ich życie. Odczuwano bliskość Boga i związane z tym pragnienie modlitwy oraz czytania słowa Bożego. Prawie wszyscy odkryli w sobie odwagę wiary, pragnienie dawania świadectwa o Jezusie, wobec przyjaciół i obcych. Wkrótce wydarzenia te nabrały rozgłosu a ruch rozszerzał się, najczęściej drogą kontaktów indywidualnych. Zaczął wychodzić poza środowiska uniwersyteckie. Niedługo później okazało się, że grupy modlitewne powstają niemal w każdej części Stanów. Odnowa ogarniała powoli cały Kościół Katolicki. W różnych miejscach zaczęły się pojawiać pierwsze grupy modlitewne Odnowy Charyzmatycznej.

W Polsce pierwsze grupy pojawiły się już w latach 70-tych. Od 1977 r. działa Krajowy Zespół Koordynatorów składający się duchownych i świeckich przedstawicieli wszystkich diecezji polskich, dostarczający informacji i organizujący różnego typu spotkania w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jednym z nich jest coroczne czuwanie wszystkich grup Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Obecnie w całej Polsce działa około 650 grup Odnowy w Duchu Świętym.