Odnowa w Duchu Świętym

Nasza grupa modlitewna Odnowy w Duchu Świętym „Zbawiciel”, działająca przy parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników powstała w 1987 roku i od tego czasu aktywnie działa w naszej parafii. Liderem wspólnoty jest Jarosław Zembrzuski, a opiekunem ks. Jacek Domański.

Nasze cotygodniowe spotkania odbywają się w salce parafialnej w czwartki o godzinie 19.00 i rozpoczynają od zapraszania na nie Ducha Świętego, Maryi oraz innych świętych i aniołów. Następny element to modlitwa przebłagalna, błagalna i skrucha, a po niej następuje czas uwielbienia Boga i oddawania Mu chwały. Centralnym punktem naszych spotkań jest rozważanie Słowa Bożego i dzielenie się Nim. Po tym czasie dziękujemy Panu za Jego Słowo oraz wszelkie łaski, którymi nas obdarza.

W pierwsze czwartki miesiąca prowadzimy w kościele modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem, dziękując za duchowieństwo oraz prosząc o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by nigdy nie zabrakło szafarzy Bożych tajemnic i tych, którzy zaniosą światu Dobrą Nowinę o zbawieniu.

Nasza wspólnota organizowała też dwukrotnie Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Duchu Świętym (REO), które prowadzą do spotkania z Bogiem, doświadczeniu Jego miłości, a także do podjęcia świadomej decyzji o oddaniu swojego życia Chrystusowi i uznaniu Go jako swojego Pana i Zbawiciela.

W wigilię Zesłania Ducha Świętego organizujemy w kościele czuwanie modlitewne, a na Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przygotowujemy ołtarz oraz uczestniczymy w procesji. Bierzemy też aktywny udział w parafialnych działaniach inicjowanych przez ks. Proboszcza lub inne wspólnoty.

Członkowie naszej wspólnoty podejmują też formację uczestnicząc w inicjatywach rekolekcyjnych i szkoleniowych organizowanych przez Ośrodek Odnowy w Duchu Świętym w Diecezji Warszawsko Praskiej. Biorą też udział w corocznym Ogólnopolskim Czuwaniu Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze.

Czym jest Odnowa w Duchu Świętym

Katolicka Odnowa w Duchu Świętym jest ruchem zainspirowanym przez działanie Ducha Świętego. Jej historia związana jest z wydarzeniami z 1967 r., jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych. 18 lutego 1967 r. trzydziestoosobowa grupa studentów i profesorów Uniwersytetu Duquesne w Pittsburgu wybrała się na weekendowy wyjazd, by szukać woli Bożej w swym życiu. W czasie tych rekolekcji doświadczyli mocnego działania Ducha Świętego. Nowe przeżycie nie wiązało się jedynie z kilkugodzinnymi spotkaniami modlitewnymi, podczas których objawiały się charyzmaty, ale przemieniło całe ich życie. Odczuwano bliskość Boga i związane z tym pragnienie modlitwy oraz czytania słowa Bożego. Prawie wszyscy odkryli w sobie odwagę wiary, pragnienie dawania świadectwa o Jezusie, wobec przyjaciół i obcych. Wkrótce wydarzenia te nabrały rozgłosu a ruch rozszerzał się, najczęściej drogą kontaktów indywidualnych. Zaczął wychodzić poza środowiska uniwersyteckie. Niedługo później okazało się, że grupy modlitewne powstają niemal w każdej części Stanów. Odnowa ogarniała powoli cały Kościół Katolicki. W różnych miejscach zaczęły się pojawiać pierwsze grupy modlitewne Odnowy Charyzmatycznej.

W Polsce pierwsze grupy pojawiły się już w latach 70-tych. Od 1977 r. działa Krajowy Zespół Koordynatorów składający się duchownych i świeckich przedstawicieli wszystkich diecezji polskich, dostarczający informacji i organizujący różnego typu spotkania w wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jednym z nich jest coroczne czuwanie wszystkich grup Odnowy w Duchu Świętym na Jasnej Górze. Obecnie w całej Polsce działa około 650 grup Odnowy w Duchu Świętym.