Męczennicy

Litania do Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników:

Związek Sybiraków

Związek Sybiraków powstał w 1928 roku. Został założony przez żołnierzy V Dywizji Syberyjskiej, która to dywizja powstała w Rosji w okresie rewolucji, a następnie stała się częścią Armii Błękitnej gen. Józefa Hallera. W okresie II Wojny Światowej i w czasach PRL-u działalność związku była zawieszona. 17 grudnia 1988 roku dwadzieścia jeden osób podpisało wniosek o reaktywowanie Związku Sybiraków. W 2003 roku Sybiracy święcili zatem jubileusz 75-lecia powstania Związku oraz 15-lecia wznowienia jego działalności.

1. Dywizja Grenadierów Polskich

We wrześniu 1939 roku po tragicznej dla Polaków wojnie z dwoma wrogami, na wieść, że we Francji powstaje Armia Polska, obok pierwszych ochotników z emigracji polskiej we Francji i Belgii, żołnierz polski i ochotnik szedł do tej Armii różnymi drogami, opuszczając kraj ojczysty i inne odległe kraje ich stałego pobytu. Pokonując tysiące kilometrów, drogi te prowadziły nieraz przez obozy internowania, areszty, więzienia, przez nieprawdopodobne ucieczki kończące się niekiedy ciężkimi zranieniami lub śmiercią. Pierwszą wielką jednostką polską po klęsce wrześniowej, stworzoną na obczyźnie przez gen. Władysława Sikorskiego była 1 Dywizja Grenadierów.

Pułk Armii Krajowej „BASZTA”

Pułk Armii Krajowej BASZTA liczył około 2300 ludzi i stanowił połowę sił w największym w Warszawie V Obwodzie jakim był Mokotów. BASZTA wzięła swój początek w Warszawie na Żoliborzu w 1939 roku. Harcerze Żoliborskiej 14 WDH pod kierownictwem harcmistrza Ludwika Bergera oraz hufcowego Żoliborza, oficera rezerwy Henryka Mittaka, zorganizowali podziemną grupę wojskową w sile plutonu piechoty w ramach tajnej organizacji wojskowej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski (SZP), później zmienionej na Wiązek Walki Zbrojnej (ZWZ).

Armia Krajowa

SZP – ZWZ – AK

W dniu 27 września 1939 roku w Warszawie na podstawie pełnomocnictwa Naczelnego Wodza i Rządu Rzeczpospolitej Polskiej powołano do życia konspiracyjną organizację wojskową pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski.

Powstanie Warszawskie

Warszawa pod koniec lipca 1944 roku stała się miastem przyfrontowym. Na jej brukach głośno dudniły obręcze chłopskich wozów zarekwirowanych przez armię niemiecką na podwody. Ciężko wyładowane różnym dobytkiem, najczęściej zrabowanym, furmanki jechały mijając wolno sunące kolumny artylerii…