Wspólnota dzieła dla Intronizacji
Serca Jezusowego

Spotkania odbywają się w II niedziele o godz. 19:00 w sali nad zakrystią  oraz w każdą środę od 17:00 do 18:00 – modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

W październiku 2001 roku tj. 22 lata temu została powołana w naszej Parafii Wspólnota Dzieła

Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa Króla królów i Pana panów.

Jesteśmy wspólnotą parafialną jedną z dziesięciu działających na terenie diecezji warszawsko-praskiej i jedną z kilkuset działających w Polsce. W ramach formacji ogólnopolskiej opiekunem Wspólnot jest delegat KEP ks. biskup Janusz Mastalski, odpowiedzialni za prowadzenie rekolekcji i intronizacji są Ojcowie Redemptoryści, opiekę duszpasterską w diecezjach sprawują kapłani opiekunowie diecezjalni i parafialni, powołane osoby świeckie wypełniają zadania animatorów regionalnych, diecezjalnych i parafialnych. Uczestniczymy w życiu kościoła w posłuszeństwie i jedności z Duszpasterzami i Biskupami Diecezjalnymi. W parafii podlegamy Księdzu Proboszczowi włączając się w uroczystości, inicjatywy i prace parafialne. Członkowie Wspólnoty Dzieła Intronizacji NSPJ pragną, aby Jezus był najważniejszy w życiu każdego człowieka, aby był poznany, kochany, uznany i zaproszony do naszego życia osobistego, rodzinnego, społecznego i państwowego. Aby wybór Jezusa w tajemnicy Miłości Jego Serca był dla nas mocą, źródłem nadziei, ufności, życia wg. Ewangelii oraz porzuceniem grzechów i nawróceniem.

Akt Intronizacji NSPJ jest aktem wiary, to wybór Jezusa jako Osoby, której miłość objawiła się w tajemnicy Wcielenia, Odkupienia i Kościoła. Intronizacja NSPJ w życiu tych, którzy dokonali aktu intronizacji NSPJ, oznacza, że Jezus króluje, będąc w centrum ich życia. “ Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu”.

W naszej parafii dokonano Intronizacji NSPJ 2017 roku i modlimy się aby Jezus żył w nas i przemieniał nasze serca na wzór Jego Serca.

Wypełniając i realizując zadania we współpracy z łaską Bożą, Wspólnota Dzieła Intronizacji NSPJ :

● raz w tygodniu w środę w godz. 17-18 prowadzi adorację Najświętszego Sakramentu, aby Pana

Jezusa uwielbić, podziękować, przeprosić za grzechy i zaprosić do swojego życia,

● uczestniczy w każdy pierwszy piątek miesiąca we mszy św. ofiarowanej Bogu w intencji

Intronizacji NSPJ w Polsce i na świecie oraz beatyfikacji Czcigodnej Sługi Bożej Rozalii Celakówny,

● uczestniczy w II niedzielę m-ca w spotkaniu modlitewno-formacyjnym pod opieką księdza

opiekuna. Czytane jest i rozważane Słowo Boże, materiały formacyjne, omawiane sprawy

organizacyjne oraz wspólna agapa,

● raz w roku z 1 na 2 lutego uczestniczy w Ogólnopolskim nocnym czuwaniu na Jasnej Górze,

● uczestniczy w Dniach Skupienia, w 2022 roku odbyło się w parafii w Chotomowie 26 marca,

● Wspólnota prowadziła w Radiu Warszawa, Różaniec w intencji pokoju na Ukrainie – 02.04.2022 r,

● uczestniczyła w X Ogólnopolskim Sympozjum Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ w Krakowie

18-19 czerwca 2022 r ,

● raz w roku z 13/14 września uczestniczy w Ogólnopolskim nocnym czuwaniu na Świętym Krzyżu,

● raz w roku z 23/24 września patronuje w przygotowaniu w parafii 24-godzinnej Adoracji

Najświętszego Sakramentu, która włącza się w Ogólnopolską Wielką Nowennę Adoracyjną,

● raz w roku w miesiącu październiku organizuje i uczestniczy w 3-dniowych Diecezjalnych

Rekolekcjach dla Wspólnot i zainteresowanych Dziełem Intronizacji NSPJ, które w 2022 roku

odbyły się w Konstancinie,

● apostołuje pomagając nowopowstałej grupie modlitewnej w Bazylice NSPJ w Warszawie.

Zapraszamy do naszej wspólnoty!