Historia Parafii

Jak powstawało Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników

1985 ROK, CZERWIEC

Mieszkańcy „Osiedla Kinowa” wraz z oddelegowanym przez Arcybiskupa Warszawskiego Księdzem Krzysztofem Jackowskim podejmują starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na Osiedlu. Rozpoczęło się chodzenie po urzędach i instytucjach państwowych o charakterze politycznym, architektonicznym, wyznaniowym. (Komitet Wojewódzki PZPR, Prezydent Warszawy, Komitet Dzielnicowy PZPR, Urząd Dzielnicy, Wydział Architektury, Wydział do Spraw Wyznań, Rada Osiedla).

MAJ 1986 – PAŹDZIERNIK 1987

Aby wesprzeć nasze wysiłki i starania o uzyskanie decyzji zezwalającej na budowę modlimy się na ulicy przy starej kapliczce z 1829 roku Mszą św. i Nabożeństwami. Zaczyna tworzyć się Wspólnota parafialna jeszcze bez kościoła, ale bardzo prężna, rozmodlona. Modlimy się pod gołym niebem bez względu na pogodę i porę roku. Msze św. odprawiamy w niedziele i dni świąteczne, nabożeństwa w dni powszednie. Jak było do przewidzenia stało się to przysłowiową solą w oku ówczesnych „czerwonych władz” miasta.

14 STYCZEŃ 1987

Wywalczyliśmy Dekret Wydziału Architektury mówiący o „Wskazaniu lokalizacyjnym”.

17 KWIECIEŃ 1987

Wydział Architektury wydaje „Decyzję o ustaleniu lokalizacji kościoła.

10 CZERWIEC 1987

Po zatwierdzeniu planów uzyskanie zezwolenia na budowę prowizorycznej kaplicy. Poświęcenia dokonał Sekretarz Episkopatu Polski Ks. Arcybiskup Bronisław Dąbrowski 28 października 1987 roku.

1 GRUDZIEŃ 1987

Prymas Polski Ksiądz Kardynał Józef Glemp na prośbę Księdza Krzysztofa Jackowskiego nadaje Tytuł kaplicy – Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.

15 MARZEC 1988

Dekret Prymasa Polski erygujący Parafię Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Pierwszym Proboszczem Parafii zostaje mianowany Ksiądz Krzysztof Jackowski.

20 MARZEC 1989

Uzyskujemy zatwierdzenie części planów budowy kościoła i pozwolenie na budowę plebanii. Rozpoczynamy prace budowlane.

19 PAŹDZIERNIK 1989

Zatwierdzenie dalszej części planów budowy kościoła. Wznosimy mury budynku parafialnego i rozpoczynamy budowę części katechetycznej.

4 MAJ 1994

Po zatwierdzeniu przez Wydział Architektury ostatniej części planów budowy rozpoczynamy murowanie ścian bocznych kościoła.

WRZESIEŃ 1996 ROK

Pierwszy Ksiądz Wikariusz wprowadza się do jeszcze niewykończonego w całości Domu Parafialnego.

31 GRUDZIEŃ 2000

W Święto Świętej Rodziny Pierwszy Biskup Diecezji Warszawsko – Praskiej Ordynariusz Kazimierz Romaniuk dokonał Konsekracji kościoła jako Wotum Jubileuszowego Parafii i Diecezji.

30 GRUDZIEŃ 2001

W Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa na prośbę Księdza Proboszcza Krzysztofa Jackowskiego Ordynariusz Diecezji Warszawsko – Praskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Romaniuk ogłosił uroczyście kościół parafialny Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników.


Parafia dzisiaj

Do Parafii należą ulice: Kinowa, Rozłucka, Waszyngtona, Kirasjerów, Garibaldiego, Suchodolska, Walewska, Wąwolnicka, Sygietyńskiego, Bełchatowska, Turbinowa, Spalinowa, Cyraneczki, Międzyborska, Grenadierów, Chroszczewska, Aleja Stanów Zjednoczonych, Fundamentowa, Ramowa, Wzorcowa, Świętosławska, I Praskiego Pułku, Ostrobramska, Darłowska i Majdańska.

Nasz kościół parafialny zbudowany jest w pobliżu starej kapliczki przydrożnej pochodzącej z 1829 roku. Jest to miejsce szczególne. Przekazy ustne mówią, że jest to miejsce gdzie podczas powstania listopadowego grzebano poległych powstańców walczących na Pradze. Idący ulicą ludzie zatrzymują się przy tej kapliczce na chwilę modlitwy, to jest na naszym Osiedlu już taki zwyczaj. Przed laty stanęło tam wielu z nas, by w upalne lato, jesienne szarugi, w mroźną zimę modlić się razem, aby powstała nasza parafia, aby Bóg dał łaskę budowania kościoła. Bóg dał nam więcej niżeśmy prosili, dał nie tylko parafię i świątynię, ale także Miejsce Święte – Sanktuarium. Dziękujemy Mu za te dary tak jak potrafimy.

Parafia i kościół jest pod znamiennym wezwaniem Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Wezwanie to ma nie tylko sławić Imię Maryi, Królowej naszego Narodu, ale także przypominać i ukazywać tych, którzy zawierzając swojej Matce i Królowej, są dla nas i przyszłych pokoleń świadkami wiary i miłości ku Bogu i Ojczyźnie. Wśród nich są Święci i Błogosławieni, wyniesieni przez Kościół Matkę naszą na Ołtarze, ale także ci, których prochy spoczywają w różnych zakątkach świata, o których cierpieniu, o świadectwie wiary i miłości mówią nam przekazy historii i tradycji, a o czasach ostatnich dziesięcioleci dają świadectwo ci, którzy przeżyli Polską Golgotę i są żywą historią martyrologii naszego Narodu.

Wyposażenie świątyni i inne obiekty sakralne

Ołtarz i figura Maryi

Ołtarz marmurowy twarzą do ludzi. Na ścianie ołtarzowej na tle krzyża figura Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za wzór posłużył nam pomnik stojący na grobie Profesora Uniwersytetu Lwowskiego Stanisława Kępińskiego z Cmentarza Łyczakowskiego.

Dwie kaplice

Dwie boczne kaplice: kaplica Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników, a w niej obraz Matki Bożej w otoczeniu Polskich Męczenników, relikwie bł. Karoliny Kózkównej, bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Ks. Józefa Stanka, bł. rodziny Ulmów. Druga kaplica – Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz ze świecznikiem intencyjnym.

Figury świętych

Przy wejściu, na ścianie po lewej stronie figury Świętych Wojciecha i Stanisława Biskupów i Męczenników – to Męczennicy pierwszych wieków Kościoła w Ojczyźnie. Po prawej figury św. Maksymiliana Kolbe i bł. Ks. Jerzego, Męczenników systemów totalitarnych XX wieku okupujących naszą Ojczyznę.

Ściany boczne

Na ścianach: po jednej stronie stacje Drogi Krzyżowej wykonane w mosiądzu oraz obraz Matki Bożej patronki AK, obraz św. Józefa, obraz św. Andrzeja Boboli, obraz bł. ks. Józefa Stanka. Po drugiej stronie obraz Jezusa Miłosiernego, Tablice Pamiątkowe, poświęcone ofiarom wojen i reżimu faszystowskiego oraz komunistycznego, Krzyż z koroną cierniową.

Organy

Nad wejściem organy wybudowane w 2002 roku: 23 głosy, dwa manuały + pedał, traktura elektryczna. Piszczałki tego instrumentu pochodzą z dawnych organów Filharmonii Warszawskiej. W 2020 roku przeszły generalny remont.

Krzyż

Krzyż przy ul. Międzyborskiej 43a

Krzyż

Krzyż przy ul. Kinowej (ogródki działkowe)