Księża w naszej parafii

Aktualni duszpasterze

Proboszcz

Proboszcz (od 01.03.2020), wikariusz w latach 2011-2015 oraz 2019-2020. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 2002 r.,    z rąk Bp Kazimierza Romaniuka. 

Wikariusz

Ksiądz Olgierd jest wikariuszem od 2021.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 6 czerwca 2020 r. z rąk Bp Romualda Kamińskiego.

Wikariusz

Ksiądz Jacek jest wikariuszem od 2022.

Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 1 czerwca 2013 r. z rąk Abp Henryka Hosera SAC.

Rezydent

Proboszcz w latach 1988-2020.

6 czerwca 1971 roku przyjął święcenia kapłańskie w Archikatedrze Warszawskiej p.w. św. Jana Chrzciciela z rąk Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W 1985 zostaje oddelegowany przez Arcybiskupa Warszawskiego i podejmuje starania u ówczesnych władz o uzyskanie zezwolenia na lokalizację i budowę kościoła na „Osiedlu Kinowa”. W marcu 1988 roku zostaje mianowany Proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników. Był również Kapelanem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Obecnie emeryt.

Księża pracujący w parafii
w przeszłości:

Proboszcz (od 1985): Ks. Prałat Krzysztof Jackowski

Wikariusz (1987-1990): Ks. dr Andrzej Banaszek

Wikariusz (1987-1991): Ks. kanonik Wojciech Kostecki

Wikariusz: Ks. Wojciech Pokrzywnicki

Wikariusz: Ks. Wiesław Bocheński

Wikariusz: Ks. Jerzy Mackiewicz

Wikariusz (1993-1997): Ks. Sławomir Sobczak

Wikariusz (1993-2000): Ks. Andrzej Kowalski

Rezydent: † Ks. Henryk Górniak

Wikariusz: Ks. kan. Jan Strzyż

Wikariusz: Ks. dr Mateusz Matuszewski

Wikariusz (2001-2002): Ks. Marek Zdanowicz

Wikariusz (2001-2003): Ks. Wociech Olędzki

Wikariusz (2001-2002): Ks. Wojciech Pancewicz

Wikariusz: Ks. Ireneusz Węgrzynowicz

Wikariusz (1998-2002): Ks. Andrzej Kinowski

Rezydent (2003-2004): Ks. Profesor Paweł Mazurkiewicz

Wikariusz (2003-2004): Ks. Krzysztof Krupa

Wikariusz (2003-2005): Ks. Grzegorz Grzymkiewicz

Wikariusz (2004-2006): † Ks. Ireneusz Korporowicz

Wikariusz (2002 – 2007): Ks. Krzysztof Kozera

Rezydent (2006 – 2007): Ks. Tomasz Sztajerwald

Rezydent (2006 – 2007): Ks. Maciej Chlasta

Wikariusz (2007 – 2008): Ks. Zbigniew Rajski

Wikariusz (2005 – 2009): Ks. Krzysztof Abramowski

Wikariusz (2007 – 2009): Ks. Wojciech Kraiński

Rezydent (2009 – 2010): Ks. dr Andrzej Rusinowski

Wikariusz (2009 – 2011): Ks.dr Krzysztof Filipowicz

Rezydent (marzec 2011 – sierpień 2011): Ks. Józef Podkoński

Wikariusz (2008 – 2012): Ks. Andrzej Sulej

Rezydent (2012): Ks. Michał Swędrowski

Rezydent (2012): † Ks. Leszek Mencel

Rezydent (2013-2014): Ks. Józef Sobieraj

Wikariusz (2009 – 2015): Ks. Paweł Adler

Wikariusz (2011 – 2015): Ks. Mariusz Czyżewski

Wikariusz (2015-2019): Ks. Tomasz Kowalczyk

Wikariusz (2012-2020): Ks. Artur Więsik

Wikariusz (2016-2020): Ks. Marek Długoszewski

Wikariusz (2020-2021): Ks. Dawid Jastrzębski

Wikariusz (2021-2022): Ks. Paweł Czeluściński