(2005) Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i chorych