(2006) Nabożeństwo dziękczynne za dar pontyfikatu
Jana Pawła II dla Kościoła i świata