(2006) Rocznica święceń kapłańskich prałata Krzysztofa Jackowskiego, proboszcza parafii

We wtorek, 6 czerwca 2006, na Mszy św. o godzinie 18.00 obchodziliśmy 35 rocznicę święceń kapłańskich Księdza Proboszcza. Obecni na uroczystości – Kapłani, Strażacy, Władze dzielnicy, Parafianie…

Dziękowaliśmy za 21 lat, które spędził w naszej Parafii. Życzyliśmy wielu Łask Bożych i dalszej owocnej pracy wśród nas. A podczas Mszy św. towarzyszyła nam AKORD Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Sulejówek.