(2007) Ogień Betlejemski

W wigilijny poranek dzieci, które uczestniczyły w roratach przez cały adwent wraz z księdzem Krzysztofem, siostrami Annami oraz panami z Totus-Tuus, pojechały ze Światełkiem Betlejemskim na Olszynkę Grochowską. Po zapAleniu zniczy i modlitwie nad mogiłą żołnierzy wróciły do kościoła, przywożąc Światełko Betlejemskie parafianom.