(2007) Spotkanie opłatkowe dla ludzi starszych i chorych