Categories:

  1. Jutro wspomnienie św. Jana z Dukli.
  2. We czwartek święto Opata św. Benedykta patrona Europy.
  3. W sobotę 13 lipca po mszy św. o 18.00 różaniec fatimski wraz z procesją. Zabieramy świece.
  4. Grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii wypoczywa na obozie letnim z Ks. Proboszczem w Ostródzie. Prosimy o modlitwę, oni też pamiętają o nas. 
  5. W następną niedzielę przy wejściu do kościoła Ela i Marysia ze wspólnoty Spragnieni będą zbierały ofiary na wyjazd misyjny do Kazachstanu. Wyjeżdżają do Oziornoje, które zamieszkują potomkowie represjonowanych Polaków. Zbiórka jest przeznaczona na zakup materiałów do pracy z dziećmi oraz na wsparcie działalności posługujących tam Sióstr zakonnych. Za wsparcie misjonarek serdeczne Bóg zapłać.
  6. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu jest zawieszona niedzielna msza św. o godz. 13.00. Intencje mszalne i chrzty z godz. 13.00 są przeniesione na mszę św. o godz. 11.30. Dziękujemy za zrozumienie, dokładny plan wakacyjny wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w kruchcie kościoła. 
  7. Kancelaria w lipcu i sierpniu będzie czynna w poniedziałek, środę i piątek od 17.00 do 17.45. W nagłych przypadkach zawsze można dzwonić do Ks. Dyżurnego.
  8. Nasze Pani organistki też w pewne dni będą na urlopie, zapraszamy Parafian do większego zaangażowania w śpiew psalmów i pieśni.

Dziękujemy za troskę o zieleń przy kościele, za przelewy na nasze konto parafialne.

W tym tygodniu odeszli z naszej wspólnoty parafialnej:

Módlmy się za zmarłych Parafian, zmarłych z naszych Rodzin, naszych Dobrodziejów, 

Wieczny odpoczynek …