Galeria wspomnień

ks. proboszcz
ks. andrzej banaszek
Ks. Andrzej Banaszek
z lewej Ks. S. Sobczak
Od lewej: Ks. Diakon Wacław Madej
Ks. Proboszcz
Ks. Wojciech Pokrzywnicki
Od lewej: Ks. Wojciech Pokrzywnicki
Ks. Proboszcz
Ks. Diakon Wacław Madej
KS. WOJCIECH
POKRZYWNICKI
Ks. Wiesław Bocheński
Ks. Wiesław Bocheński
Ks. Jerzy Mackiewicz
ks. sławomir sobczak
KS. SŁAWOMIR SOBCZAK
KS. SŁAWOMIR SOBCZAK
KS. ANDRZEJ KOWALSKI
Od lewej: Ks. Andrzej Kowalski
Ks. Proboszcz
Ks. Sławomir Sobczak
Od lewej: Ks. Mateusz Matuszewski
Ks. Proboszcz
Ks. Andrzej Kowalski