modlitwa

NABOŻEŃSTWO DO MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKICH MĘCZENNIKÓW

Modlitwa Kościoła:

Matko Narodu Polskiego, padamy dziś do stóp Twoich, z dziękczynieniem za to, że przez wieki otaczałaś nas płaszczem swej opieki. Dziękujemy Ci, że Ojców naszych wyprowadziłaś z rąk najeźdźców i nieprzyjaciół. Dziękujemy Ci za wolność i pokój, za każdą otartą łzę naszych matek i ojców. Spraw, byśmy dochowali wiary naszych praojców i stali się zdolni własnymi rękami i wzajemną miłością w służbie Krzyża Twojego Syna, zachować Królestwo Boże w nas, w naszych rodzinach i w naszym narodzie. Święci i Błogosławieni Polscy Męczennicy, orędujcie u Boga za naszym narodem. Niech pokój, dobro i miłość braterska panuje w naszym kraju. Bądźcie nam przykładem i drogowskazem, jak żyć dla Boga i Ojczyzny i jak osiągnąć wieczne zbawienie.


Litania do Matki Bożej Królowej Polskich Męczenników


Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Polskich męczenników módl się za nami,

Królowo Ziemi Piastowskiej, módl się za nami,

Panno Święta, co Jasnej broniłaś Częstochowy, módl się za nami,

Hetmanko Narodu, któraś pod Wiedniem dała orężowi polskiemu wieniec chwały, módl się za nami,

Bolesna Królowo Polski, ratująca naród w czasie niewoli, módl się za nami,

Matko Lwowskich Orląt, módl się za nami,

Królowo Zwycięska broniąca nad Wisłą naszej wolności, módl się za nami,

Matko wieziona na Sybir z polskimi zesłańcami, módl się za nami,

Madonno Katyńska, módl się za nami,

Patronko Szarych Szeregów, módl się za nami,

Matko Łaskawa, Patronko Warszawy, módl się za nami,

Matko pomordowanych i unicestwionych przez reżim hitlerowski i stalinowski, módl się za nami,

Matko walczących o wolność: stoczniowców, studentów, aktorów, robotników i nauczycieli,
módl się za nami,

Matko zastrzelonych górników, módl się za nami,

Matko płaczących matek i zatroskanych ojców, módl się za nami,

Święty Stanisławie, Patronie Ojczyzny, módl się za nami,

Święty Wojciechu, Patronie Polski, módl się za nami,

Święty Andrzeju Bobolo, Męczenniku za wiarę, módl się za nami,

Święci Męczennicy: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie, módlcie się za nami,

Błogosławiony Sadoku wraz z 48 towarzyszami, męczennikami ziemi sandomierskiej, módlcie się za nami,

Święty Brunonie Bonifacy z Kwerfurtu, módl się za nami,

Święty Jozafacie Biskupie, módl się za nami,

Święty Melchiorze, Męczenniku z Koszyc, módl się za nami,

Święta Tereso Benedykto od Krzyża, módl się za nami,

Święty Maksymilianie Mario Kolbe, módl się za nami,

Błogosławiony Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia, módl się za nami,

Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, patronie ludzi pracy, módl się za nami,

Błogosławiony Księże Józefie Stanku, służący powstańcom Warszawy, módl się za nami,

Błogosławiona Karolino Kózkówno, zamęczona w obronie cnoty czystości, módl się za nami,

Błogosławiony Michale Kozalu, wzorze miłowania nieprzyjaciół, módl się za nami,

Błogosławiony Wincenty, wraz z towarzyszami z Podlasia, módlcie się za nami,

Błogosławiona Stello Mardosewicz z Siostrami Nazaretankami, módlcie się za nami,

Błogosławieni Wiktorio i Józefie Ulmowie razem z siedmiorgiem dzieci, módlcie się za nami,

Błogosławieni Polscy Męczennicy, nauczyciele wiary i miłości, módlcie się za nami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.


K.: Módl się za nami Królowo Polskich Męczenników.

W.: Abyśmy przez cierpienie i krzyż osiągnęli zbawienie.


Módlmy się:

Panie, Boże Wszechmogący, napełnij nas mocą Ducha Świętego, dodaj ufności w Twoje Miłosierdzie, oświeć nasze umysły, wzbudź w naszym narodzie chęć do cierpliwej walki o zachowanie wiary, pokoju i wolności, abyśmy przez zawierzenie Maryi, Matce Kościoła i Królowej Polskich Męczenników, pozostali zawsze wierni Chrystusowi i Ojczyźnie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Pod Twoją obronę.