Poradnia rodzinna & Kurs przedmałżeński

 Kolejna edycja kursu rozpocznie się w naszej parafii 13 października 2023r. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych narzeczonych.

Kurs przedmałżeński jest prowadzony w piątki o godz. 19.00 w postaci cykli, na które składa się 10 spotkań kursowych (spotkanie trwa około godziny) oraz trzy indywidualne spotkania w parafialnej poradni rodzinnej. Zgłoszenia przyjmuje p. Beata Gościńska (tel. 793750931, e-mail: goscinska@vp.pl

Poradnia rodzinna działająca przy parafii czynna jest w każdy piątek w godz. 18.00-19.00 (znajduje się tuż obok kancelarii parafialnej). Jest przeznaczona głównie dla narzeczonych, ale służy również parom małżeńskim, które mogą się do niej zgłaszać ze swoimi problemami.

Kurs i poradnię prowadzi Pani Beata Gościńska tel. 793750931 .

Tematy spotkań

 • Kim jest dla mnie Chrystus
 • Miłość w małżeństwie. Drogi i rozdroża miłości.
 • Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć.
 • Co to znaczy wierzę, co to znaczy być Chrześcijaninem.
 • Powołanie do społeczeństwa wierzących. Kościół to my.
 • Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.
 • Kształtowanie życia rodzinnego. Życie religijne, organizacja obyczaje.
 • Bóg chce nas zbawić w Kościele (Sakramenty).
 • Małżeństwo sakramentem (w tym liturgia sakramentu).

Mediator rodzinny

Na terenie naszej parafii działa mediator rodzinny prowadzący mediacje sądowe i pozasądowe. Osoby, które potrzebują skorzystać z nieodpłatnej pomocy mediatora prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 606285837.

Parafialne Centrum Formacji Rodziny

zapraszamy

MAŁŻEŃSTWA, NARZECZONYCH I MŁODZIEŻ

do

PARAFIALNEGO CENTRUM FORMACJI RODZINY

PRZY PARAFII MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKICH MĘCZENNIKÓW

AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH 55

NA INDYWIDUALNE SPOTKANIA FORMACYJNE

„Człowiek nie może żyć bez Miłości, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawia mu się Miłość”

Święta Matka Teresa z Kalkuty

 • By poznawać i doskonalić trudną sztukę bycia mężem i żoną, czyli wzmacniać więzi
 • By doskonalić swoje umiejętności wychowawcze
 • By odkryć swoją tożsamość: mężczyzny i kobiety, nauczyć się sztuki rozpoznawania swojej płodności
 • By lepiej rozumieć siebie, sens swojego życia, swoje powołanie
Spotkania odbywają się w Poradni Rodzinnej (obok Kancelarii Parafialnej) w piątki, w terminach umówionych indywidualnie
tel. 793750931

Kochać najbliższych jest najtrudniej – ponieważ oni są zawsze przy nas i doskonale znamy nie tylko ich zalety, lecz także ograniczenia, błędy, wady Nie można zbudować szczęśliwej relacji, bez świadomości, czym jest prawdziwa miłość, istota małżeństwa i rodziny