Triduum Paschalne na przestrzeni lat

A.D. 2012

ciemnica
grób

A.D. 2011

grób

A.D. 2010

ciemnica
grób

A.D. 2009

grób

A.D. 2008

ciemnica
grób

A.D. 2007

ciemnica

A.D. 2006

ciemnica
grób

A.D. 2005

ciemnica
grób